Υπουργός Δικαιοσύνης – Δηλώσεις σ

Δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης κας Έμιλυς Γιολίτη για ψήφιση του νόμου για Ποινικοποίηση της Παρενόχλησης και της Παρενοχλητικής Παρακολούθησης

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ψήφιση, από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, του νόμου για ποινικοποίηση της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης. Πρόκειται για συμπεριφορές με ανησυχητικά αυξητική τάση, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ψήφιση του σημαντικού αυτού νόμου αποτελεί το επιστέγασμα της πρωτοβουλίας, αλλά και σειράς ενεργειών που ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Ο νόμος αυτός εγκαθιδρύει ένα νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της παρενόχλησης (Harassment) και της παρενοχλητικής παρακολούθησης (Stalking). Πρόκειται για ένα πλαίσιο εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, το οποίο μάλιστα εκπληρώνει την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 34 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Ο νόμος, πέραν της δημιουργίας νέων ποινικών αδικημάτων, προβλέπει επιβαρυντικές περιστάσεις για επαύξηση ποινών σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως επίσης και ρυθμίσεις για λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων προληπτικού χαρακτήρα για προστασία των θυμάτων. Περαιτέρω, ο νόμος προβλέπει μία κλίμακα ποινών που είναι ανάλογες της βαρύτητας και σοβαρότητας των αδικημάτων που διαπράττονται.

Με το νόμο δημιουργούνται, επίσης, τα αντίστοιχα αστικά αδικήματα και καθορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας τα θύματα μπορούν να διεκδικήσουν και να λάβουν αποζημιώσεις για την οποιαδήποτε βλάβη έχουν υποστεί.

Πρωτίστως, ο νόμος που έχει ψηφιστεί σήμερα φιλοδοξεί να καλύψει ένα θεσμικό και νομικό κενό που υπήρχε στον τομέα αυτό, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα αστυνομικής διερεύνησης και ποινικής δίωξης συμπεριφορών που εμπίπτουν στην έννοια της παρενοχλητικής παρακολούθησης. Ο νόμος αυτός, μαζί με το νόμο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας ενισχύουν και ισχυροποιούν το πλέγμα προστασίας, στήριξης και ενδυνάμωσης των θυμάτων τέτοιων συμπεριφορών και καθιστούν σαφές ότι αυτές δεν είναι κατ’ ουδένα τρόπο ανεκτές.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών